Charakteristika ASDO

Základná charakteristika:

ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov ( ďalej len ASDO) je právnickou osobou - dobrovoľným záujmovým združením právnických a fyzických osôb. Je zamestnávateľskou organizáciou - dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie v oblasti divadiel a orchestrov. Nadväzuje na činnosť formálnej Asociácie riaditeľov profesionálnych orchestrov Slovenska, ktorá bola založená v roku 1999 a v roku 2000 sa stala členom medzinárodnej organizácie PEARLE ako associate member ( pozorovateľský status). V roku 2006 získala stále členstvo. V roku 2013 sa pretransformovala na asociáciu združujúcu divadla a orchestre ( ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov) a na medzinárodnej konferencií v Košiciach 30.11.2013 za účasti zakladajúcich členov bola prijatá za stáleho člena PEARLE www.pearle.eu/members 

Pearle * (Performing Arts Employers Association League Europe) www.pearle.eu/about založená v roku 1991 je medzinárodná organizácia reprezentujúca prostredníctvom svojich členov záujmy zamestnávateľských asociácii pôsobiacich v sektore živého umenia: viac ako 10,000 divadiel, divadelných  produkčných spoločnosti, orchestrov a hudobných súborov, operných domov, baletných a tanečných spoločnosti, festivalov a iných organizácii. PEARLE spolu s European Arts Entertainment Allianze (EAEA) je menovaná Európskou komisiou za člena European Social Dialogue Committee Live Performance. 

Pozn. EAEA reprezentuje/zastupuje FIM (International Federation of Musicians), FIA (International Federation of Actors) a UNI-MEI (Media Arts and Entertainment International)

Činnosť asociácie:

ASDO je platformou na výmenu informácií, zvyšovanie spolupráce, poskytovanie konzultácií, hájenie záujmov/ stanovísk zamestnávateľov a spoločný postup členov asociácie pri jednaniach navonok. Predmetom činnosti je vzájomná spolupráca a pomoc členom pri riešení pracovných a umeleckých úloh, výmenou skúsenosti, vzdelávanie a vytváranie priaznivých podmienok pre činnosť jednotlivých členov asociácie.

Členovia ASDO:  Členmi ASDO sú profesionálne divadla a orchestre s právnou subjektivitou pôsobiacej na území Slovenska a fyzické osoby pôsobiace, alebo predtým pôsobiace v sektore divadiel a orchestrov.

Zakladajúcimi členmi ASDO v roku 2013 boli:

  • Bábkové divadlo Košice - riaditeľ Pavol Hrehorčák
  • Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene - riaditeľka Jana Raffajová
  • Divadlo Thália Színház Košice - riaditeľ József Czajlik
  • Spišské divadlo Spišská Nová Ves - riaditeľ Emil Spišák
  • Štátna filharmónia Košice - riaditeľ Július Klein
  • Štátne divadlo Košice - riaditeľ Peter Himič
  • Štátny komorný orchester Žilina - riaditeľ Vladimír Šalaga

Medzinárodné konferencie PEARLE na Slovensku:

  • 27. - 28. 5. 2005, Košice, Dom umenia ( organizátor: Asociácia riaditeľov profesionálnych orchestrov Slovenska )
  • 29. - 30. 11. 2013, Košice, Dom umenia ( organizátor: ASDO - Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov) 

Volajte.:  xxx xxx 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!